Identyfikacja wizualna firmy i poligrafia

Aby zaistnieć w świadomości i podświadomości klientów, należy wykreować odpowiedni wizerunek firmy. Na taki wizerunek składa się między innymi tzw. identyfikacja wizualna firmy.

Jak działa system zarządzania treścią CMS?Identyfikacja wizualna to ogólna symbolika, po której można rozpoznać daną firmę. Składają się na nią takie elementy jak:

 • logo i logotyp
 • kolorystyka
 • typografia
 • druki firmowe
 • identyfikatory, wizytówki
 • środki transportu
 • szyldy reklamowe
 • tablice informacyjne
 • strona www
 • szablon email

Jak działa system zarządzania treścią CMS?Zajmujemy się kompleksowo identyfikacją wizualną. Pierwszym krokiem przy opracowywaniu wizerunku firmy jest zaprojektowanie logo, logotypu i kolorystyki jakiej firma będzie używała w swoich materiałach reklamowych / informacyjnych. Do każdego opracowanego przez nas logo proponujemy Państwu Podstawową Księgę Znaku (Corporate Identity (CI)). Jest to opis budowy logo wraz z przykładami prawidłowego stosowania. Zasady w niej zawarte powinny być przestrzegane przy tworzeniu wszystkich materiałów zawierających logo, aby zachowany został jednorodny wizerunek firmy.

Podstawowa Księga Znaku zawiera między innymi:

 • opis budowy logo / logotypu
 • kolorystykę
 • pole ochronne wokół logo
 • różne warianty logotypu
 • określenie czcionki firmowej
 • przykłady prawidłowego i błędnego użycia logo

Jeżeli firma ma już logo i dobraną kolorystykę, którą będzie się posługiwać można tworzyć drukowane materiały firmowe. Oferujemy Państwu tworzenie wizytówek, papieru firmowego, kopert i folderów reklamowych.

Zapraszamy do współpracy.

Formularz kontaktowy